دهه فجر مجتمع  
نقاشی گروهی دانش آموزان پیرامون موضوعات دهه فجر 
 
   
  تصاویر دهه فجر مجتمع صهبای صفا  
اجرای تئاتر فجرفاطمی
 
   
  دهه فجر مجتمع  
اجرای پیرامید 
   
  دهه فجر مجتمع  
سخنرانی مدیریت مجتمع پیرامون انقلاب
   
  دهه فجر مجتمع  
حضور دختران صهبای صفا در بیت رهبری
   
  دهه فجر مجتمع  
حضور دانش آموزان در راهپیمایی 22بهمن
   
نقشه سایت